akordowy


akordowy
akordowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, akordowywi {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'złożony z akordów, dotyczący akordów muzycznych' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'odnoszący się do systemu pracy w akordzie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Praca akordowa. Robotnik akordowy. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • akordowy — akordowywi 1. «odnoszący się do akordu w muzyce, złożony z akordów» Gra akordowa. Głosy akordowe. 2. «dotyczący akordu systemu płacy» System akordowy. Robota akordowa. Stawki akordowe. Robotnik akordowy …   Słownik języka polskiego

  • akordowo — przysłów. od akordowy (tylko w zn. 2) Robotnik płatny akordowo …   Słownik języka polskiego

  • system — m IV, D. u, Ms. systemmie; lm M. y 1. «skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący pewną całość uwarunkowaną stałym, logicznym uporządkowaniem jego części składowych» System heliocentryczny, geocentryczny, planetarny. System dróg wodnych.… …   Słownik języka polskiego

  • akordowo — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. akordowy w zn. 2.: Pracować akordowo. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień